STICHTING CLUB GEWALT

Algemene gegevens
Statutaire naam: Stichting CLUB GEWALT
Oostzeedijk 330f, 3063 CC Rotterdam
RSIN-nummer: 853913985

Doelstelling Stichting CLUB GEWALT
Het realiseren van groot- en kleinschalige kunstprojecten, alsmede het verder ontwikkelen van eigen muzikale en theatrale esthetiek om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling in de theaterkunst.
Meerjarenbeleidsplan Stichting CLUB GEWALT 2021-2024

Club Gewalt hanteert een gedragsprotocol en houdt zich met haar beloningsbeleid aan de cao Toneel en Dans.

Het bestuur van Stichting CLUB GEWALT bestaat uit
Mike van Gaasbeek, voorzitter.
Hans Blik, penningmeester.
Milone Reigman, lid.
Marlies Timmermans, lid.
Het bestuur is onbezoldigd.

Aanvullende informatie is op te vragen bij Rick Mouwen.
rick[at]clubgewalt.nl

Als u geïnteresseerd bent in de jaarrekening & jaarverslagen, dan zijn deze hieronder te vinden.

Formulier publicatieplicht ANBI

Jaarverslag en -rekening 2023
Jaarverslag en -rekening 2022
Jaarverslag en -rekening 2021
Jaarverslag en -rekening 2020
Jaarverslag en -rekening 2019
Jaarverslag en -rekening 2018